Print

Komunalna naknada

 

Naknada za 2. kvartal 2018. godine imat će barcod prema kojem želimo pomoći svim mještanima Općine da na što lakši način mogu podmirit svoje obveze.