Print

JAVNA TRIBINA - PROMOCIJA PROJEKTA "ZAŽELI

 

               

 REPUBLIKA HRVATSKA

 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA

 OPĆINA BOGDANOVCI

 OIB:03766309328

 Tel:032/576-903

U Bogdanovcima 12.veljače 2018.

IZVJEŠĆE

o provedenoj aktivnosti

JAVNA TRIBINA PROMOCIJE PROJEKTA

 

UOpćinskoj vijećnici u Bogdanovcimadana 09.02.2018.u 19 sati održana je javna tribina promocije projekta ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJE ŽENA NA PODRUČJU OPĆINE BOGDANOVCIUP:02.1.1.05.0042koja je sufinancirana u okviru Operativnog  programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. iz Europskoga socijalnoga fonda koji je odobren po pozivu Zaželi-Program zapošljavanja žena od  Ministarstva rada i mirovinskoga sustava RH.Ukupan broj nazočnihna javnoj tribini prema potpisnoj listi je 61sudionik/ca. Profil sudionika javne tribine supredstavnici Općinskoga vijeća Općine Bogdanovci, članovi Organizacija civilnoga društva, ciljana skupina projekta zaposlene žene i krajnji korisnici osobe starije životne dobi. Donačelnik Mario Pavlović pozdravio je sve  nazočne sudionike javne tribine, poželio im dobrodošlicu ispred projektnoga tima Općine Bogdanovci. Voditeljica projekta Karmela Kapular održala je prezentaciju projekta i projektnih aktivnosti. Svim sudionicima javne tribine podijeljeni su promotivni materijali čija su sredstva osigurana iz projekta  (vrećice,blokići,kemijske olovke i USB ) koji su tiskani u skladu sa svim pravilima vidljivosti. Javnu tribinu medijski  je popratila Vinkovačka televizija i Radio Srijem. Nakon  završetka službenoga dijela javne tribine uslijedioje prigodan domjenak hrana i piće za sve sudionike.

Voditeljica projekta:

Karmela Kapular