Print

Podatak o kretanju zaraznih bolesti na području općine u zadnjih 20 godina

 

Zavod za javno zdravstvo vukovarsko-srijemske županije, epidemiološka služba Vukovar dostavila je podatke o epidemiološkim rizicima za postupak izrade procjene rizika od velikih nesreća općine Bogdanovci.