Print

Lokalna akcijska grupa Srijem

 

LAG Srijem osnovan je kao multi-sektorsko partnerstvo javnog, poslovnog i civilnog sektora sa područja Grada Iloka, naselja Mirkovci kao dio Grada Vinkovaca i općina Tovarnik, Tompojevci, Lovas, Negoslavci, Stari Jankovci, Tordinci, Nuštar i Bogdanovci na Osnivačkoj skupštini osnovali su dana 8. prosinca 2010. godine Lokalnu akcijsku grupu (LAG) Srijem koja je i službeno prijavljena u Ured državne uprave u Vukovarsko- srijemskoj županiji dana 17. kolovoza 2011. godine. Općina Trpinja i Općina Borovo priključile su se LAG-u Srijem 30. rujna 2013. godine, dok se Grad Vukovar s prigradskim naseljima Sotin i Lipovača (ne i samim naseljem Vukovar) priključio 15. listopada 2015. godine.

Od osnutka Lokalne akcijske grupe Srijem po prvi puta u Općini Bogdanovci održana je skupština LAG-a. 27.12.2017. održana je izborna skupština na kojoj su iznešene aktivnosti LAG-a u 2017. god., Zatim izmjena Statuta, plan provedbe Lokalne razvojne strategije i godišnji plan rada.

Predsjednik LAG-a je gosp. Dragan Sudarević i zamjenica predsjednika novo izabrana gđa. Tanja Cirba. Voditelj LAG-a je gosp. Albert Varga.