Print

„ PANONICUS „ ZADRUGA POVRTLARA I VOĆARA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE PREDSTAVLJENA U PETROVCIMA

 

U Petrovcima je u subotu  10.03.2012. u 13:00 h u organizaciji Općine Bogdanovci i Udruge za razvoj i turizam „Eko-vrt Petrovci“ održano predstavljanje zadruge „Panonicus“ iz Nuštra.

Zadrugu su predstavljali Aleksandar Lozić, Niko Mrkonjić, Tomislav Mašić i Željko Maršić.

Nakon uvodnih pozdrava zamjenika načelnika Jaroslava Međešija i Tomislava Mašića, Željko Maršić, predsjednik skuštine zadruge, održao je prezentaciju kojom je upoznao nazočne sa radom i planovima zadruge.

U svojoj prezentaciji G. Maršić, koji se već 13 godina bavi proizvodnjom jagoda, naglasio je kako je „Panonicus“ zadruga otvorenog tipa koja je prihvatila nizozemski model organiziranja zadrugara. Cilj takvih zadruga je maksimaliziranje profita članova, a ne bogaćenje drugih na račun zadrugara.

Posebno je istaknuo partnerski odnos koji zadruga ima sa tvrtkom Geoplant- velikim rasadnikom iz Ravene.

Dotakao se i novog Zakona o zadrugama koji, prema njegovom mišljenju, predstavlja korak u dobrom smjeru.

Ekološka proizvodnja trešanja i , u budućnosti vrlo prosperitetna proizvodnja ozimog češnjaka bile su samo neke od interesantnih tema o kojima je još govorio.

G. Maršić je poslije prezentacije odgovorio na mnoga pitanja koja su mu postavili nazočni Petrovčani. Većina od tih pitanja bila je vezana za konkretne mogućnosti pokretanja nove proizvodnje te za  podršku koju im može dati zadruga u tome.

Na kraju, može se reći, predstavljanje zadruge „Panonicus“ u Petrovcima bilo je u svakom pogledu uspješno i zanimljivo. Nadati se je da je ovo tek početak jedne dobre suradnje, suradnje koja će voditi do obostrane koristi kako za  mještane Petrovaca i općine Bogdanovci,  tako i za zadrugu „Panonicus“ .