Print

Koordinacija župana, gradonačelnika i načelnika Vukovarsko-srijemske županije

 

Načelnik Općine gosp. Barun odazvao se pozivu županije radi programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova.