Print

POZIV NA PRIJAVU ŠTETE OD ELEMENTARNE NEPOGODE

 

Dana 4. rujna 2017.g. proglašena je elementarna nepogoda za Vukovarsko-srijemsku županiju te pozivamo sve poljoprivredne proizvođače, fizičke i pravne osobe (koji imaju u vlasništvu ili su u zakupu poljoprivrednih površina na području Općine Bogdanovci - k.o. Bogdanovci, Petrovci, Svinjarevci) da izvrše prijavu štete od elementarne nepogode.

Prijava štete se vrši u Jedinstvenom upravnom odjelu na propisanom obrascu "EN-P" od 11. do 14. rujna u radno vrijeme od 9 do 14 sati.

Potrebna dokumentacija za prijavu štete:
- ispunjen obrazac za prijavu štete EN-P (možete podić u Općini)
- preslika osobne iskaznice
- preslika Zahtjeva za potporu za 2017.g. (List A i B) od APPRRR
- preslika Ugovora o zakupu / posjedovni ili vlasnički list 
- preslika kartice žiro-računa

Nepotpune prijave i nečitko ispunjeni obrasci za prijavu štete neće se zaprimiti.

Preuzimanje: obrazac EN-P