Print

Zahvala

 

Zahvaljujemo se na službenom pozivu Općine Lišane Ostrovičke, sa kojom imamo potpisanu povelju prijateljstva, povodom "Ojkavice ko želi pivati u Lišane neka se navrati".

Posebno se zahvaljujemo KUD-u "KUD "Sv.Nikola Tavelić" -Lišane i njihovoj predsjednici Davorka Mamić što su ugostili KUD "Seljačka sloga" Bogdanovci i načelnika gosp. Baruna u ime Općine Bogdanovci.