Print

Radni sastanak sa pukovnikom Petrom Janjićem - Tromblon

 

Danas u vijećnici Općine Bogdanovci načelnik Marko Barun primio je gosp. Janjićem na radni sastanak te ujedno sa zapovjednicima obrane grada Vukovara i sela Bogdanovci. Sa nama su bili prisutni Rehak Danijel, Pančić Zdenko, Kurbatfinski Tihomir, Antun Dugan i Ivan Matković zvani Lasta. Tema ovoga sastanka je gosp. Žarko Manjkas "Crvenkapa". U čast i na ponos hrvatskog naroda i Domovini, dragovoljac HOS-a Žarko Manjkas "Crvenkapa", rođen 10.08.1967., a poginuo u proboju u Marincima 10.11.1991. godine, izgradit će se Spomen obilježja "Park Žarko Manjkas - Crvenkapa" u Zagrebu gdje je živio. Osoba koja je branila mjesto Bogdanovci do zadnjega dana i dala svoj život za Republiku Hrvatsku. Zatražena je pomoć pri organizaciji i realizaciji ovog projekta. Općina Bogdanovci će pomoć u skladu sa svojim mogućnostima.

Glavni pokrovitelj je Ministarstvo hrvatkih branitelja, ministar Tomo Medved. 
Organizator pukovnik Petar Janjić - Tromblon. 
Suorganizatori: Udruga "Crne Mambe", Udruga HVIDR-a Dubrava, UDHOS-Zagreb i 204. Vukovarska brigada.