Print

besplatan prijevoz umirovljenika u toplice

 

Vukovarsko-srijemska županija sa gradovima Vinkovci, Županja, Ilok, Otok te sve općine u županiji ujedno i Općina Bogdanovci sklopila je ugovor o sufinanciranju projekta organiziranog besplatnog prijevoza umirovljenika u toplice tijekom ljetnih mjeseci sa područja Vukovarsko-srijemske županije. Izrazito nam je bitno pomoći našim umirovljenicima slabijeg imovinskog statusa. Zajednički interes je skrb o osobama treće životne dobi, te prevladavanje usamljenosti istih.