Print

Skupština društva "Vodovod grada Vukovara d.o.o."

 

Na skupštini društva "Vodovod grada Vukovara d.o.o." 06. srpnja 2017. uz prisustvo novog direktora Gorana Martinovića, te pravni i financijski sektor, ujedno gradonačelnik grada Vukovara gosp Ivan Penava, načelnik Općine Borovo, načelnik Općine Tompojevci i načelnik Općine Bogdanovci Marko Barun. Gosp Penava ujedno sa gosp Barun iznijeli probleme kanalizacijske infrastrukture. U Bogdanovcima na određenim lokacijama nije napravljena kanalizacija dakle nemogu se mještani pripojit na komunalnu mrežu. Osim tog problema rečen je problem vodenog pritiska u određenim ulicama koji je već duži niz godina. Vjerujemo da ćemo riješit ovaj gorući problem u što kraćem vremenu te na opće zadovoljstvo svih građana i poslovnih partnera.