Print

JAVNI POZIV vlasnicima/korisnicima građevina u kojima se nalazi azbest

Prikupljanje podataka do 1. srpnja 2017. godine
Pozivaju se svi vlasnici/korisnici građevina u kojima se nalazi azbest, na području Općine Bogdanovci, da sukladno odredbi članka 18., stavak 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16), dostave podatke o lokacijama na kojima se nalaze takvi objekti (kuće, poljoprovredni objekti, garaže, gospodarski objekti i sl.).

Prilog: JAVNI POZIV VLASNICIMA I KORISNICIMA GRAĐEVINA U KOJIMA SE NALAZI AZBEST

PrilogOBRAZAC PRIJAVE