Print

JAVNA TRIBINA - PROMOCIJA PROJEKTA "ZAŽELI

 

               

 REPUBLIKA HRVATSKA

 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA

 OPĆINA BOGDANOVCI

 OIB:03766309328

 Tel:032/576-903

U Bogdanovcima 12.veljače 2018.

IZVJEŠĆE

o provedenoj aktivnosti

JAVNA TRIBINA PROMOCIJE PROJEKTA

 

UOpćinskoj vijećnici u Bogdanovcimadana 09.02.2018.u 19 sati održana je javna tribina promocije projekta ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJE ŽENA NA PODRUČJU OPĆINE BOGDANOVCIUP:02.1.1.05.0042koja je sufinancirana u okviru Operativnog  programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020. iz Europskoga socijalnoga fonda koji je odobren po pozivu Zaželi-Program zapošljavanja žena od  Ministarstva rada i mirovinskoga sustava RH.Ukupan broj nazočnihna javnoj tribini prema potpisnoj listi je 61sudionik/ca. Profil sudionika javne tribine supredstavnici Općinskoga vijeća Općine Bogdanovci, članovi Organizacija civilnoga društva, ciljana skupina projekta zaposlene žene i krajnji korisnici osobe starije životne dobi. Donačelnik Mario Pavlović pozdravio je sve  nazočne sudionike javne tribine, poželio im dobrodošlicu ispred projektnoga tima Općine Bogdanovci. Voditeljica projekta Karmela Kapular održala je prezentaciju projekta i projektnih aktivnosti. Svim sudionicima javne tribine podijeljeni su promotivni materijali čija su sredstva osigurana iz projekta  (vrećice,blokići,kemijske olovke i USB ) koji su tiskani u skladu sa svim pravilima vidljivosti. Javnu tribinu medijski  je popratila Vinkovačka televizija i Radio Srijem. Nakon  završetka službenoga dijela javne tribine uslijedioje prigodan domjenak hrana i piće za sve sudionike.

Voditeljica projekta:

Karmela Kapular

 

Print

ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJE ŽENA NA PODRUČJU OPĆINE BOGDANOVCI

 

Dana 01.02.2018 u Općini Bogdanovci u mjestima:Svinjarevci,Petrovci i Bogdanovci potpisani  su ugovori o radu na 24 mjeseca sa 30 žena radnica za pomoć u kući.Nositelj projektaOpćina Bogdanovci„Zaželi“ – Program zapošljavanje žena na području Općine Bogdanovci UP.02.1.1.05.0042provodi u partnerstvu sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje Vukovar i Centrom za socijalnu skrb Vukovar. Projekt  „Zaželi“ – Program zapošljavanje žena na području Općine Bogdanovci prijavljen je na Trajni poziv za prijavu  projekata Zaželi – Program zapošljavanja žena (UP.02.1.1.05), financiranog iz Europskog socijalnog fonda Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020.Općina Bogdanovci za navedeni projekt odobrena su sredstva od strane  Upravljačkog tijela(PT1),Ministarstva rada i mirovinskog sustava  u iznosu od 4.286.485,72 kn.Radni odnos za tih 30 žena će trajati do 31.siječnja 2020godine.Umjestu Svinjarevci zaposleno je 8 žena,Petrovcima13 iuBogdanovcima 9 žena koje će se skrbiti u naredne 2 godine minimalno za 150 korisnika osoba starije životne dobi.Poslijezavršenoga radnoga odnosa,dio ženanjih 15 će se osposobljavati za zanimanja koja same odaberu. Osim potpisanih ugovora o radu, za svih 30 žena osigurana su sredstava iz projekta za kupnju 30 bicikala te su im ista podijeljena od strane projektnoga tima Općine Bogdanovci: načelnika općine Marka Baruna, donačelnika Maria Pavlovića, Maje Župan te koordinatora projekta i projektnih aktivnosti voditeljice projekta Karmele Kapular i asistenticeprojekta Irene Nađ.

 

 

Voditeljica projekta:

Karmela Kapular

Print

Javni natječaj za financiranje projekata/programa od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Bogdanovci

 

Pozivaju se sve registrirane udruge koje provode projekte/programe od interesa za opće dobro na području Općine Bogdanovci da se prijave na financijsku podršku projektima koji doprinose razvoju kapaciteta udruga i opće dobro u zajednici. Rok za prijavu je 17. veljače 2018 godine. 

 

Preuzimanje dokumentacije:

- Javni natječaj

- Odluka o načinu raspodjele

- Upute za prijavitelje

- Obrazac; izvještaj o potrošnji proračunskih sredstava

- Izjava o nekažnjavanju

- Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

- Prijavnica